ABIM Sarawak

Angkatan Belia Islam Sarawak (ABIM) merupakan badan bukan kerajaan (NGO) belia Islam yang telah berdaftar dengan pendaftaran bertubuhan (ROS) dan bergerak aktifi di Malaysia dan seluruh dunia.

Rayuan Sumbangan Dana